Vítá Vás
Obec Choteč
mapa

Fulltextové vyhledávání

Dějiny obce

Historická fota

Původ jména naší obce je udáván podobou osobního jména Chodec. Lidově Choč je staženinou.

Obec byla osídlena již v dobách prehistorických. Svědčí o tom prehistorické hroby nalezené v této lokalitě.

Choteč přibližně r. 1930 - domek Vlasákových, vpravo prostranství před hospodouPrvní písemné zmínky o Chotči spadají do devadesátých let 14. století. V roce 1394 prodal Čeněk z Chodče část svého majetku sezemickému klášteru a v roce 1407 totéž učinil i Martin z Chodče. Po zániku kláštera v roce 1421 připadla část obce Bořkovi z Miletína a na konci 15. století se stala součástí panství Pernštejnů.

Druhá část obce měnila majitele a roku 1551 tento díl prodal markvart slepotický se sousední obcí Časy Pernštejnům a tím byla obec spojena v jednom panství. Na konci 16. století čítala Choteč 16 usedlostí.

Historie školy v Chotči

Děti z Chotče odedávna putovaly za vzděláním do Sezemic. V neznámém roce si místní občané zřídili v Chotči školu pokoutní (úřady nepovolenou). Byla dřevěná a stávala vedle domu č.p. 32 přibližně v místě dnešní zvonice. V roce 1805 vypukl při sušení lnu požár a škola lehla popelem.
Vyučování pak probíhalo po různých staveních až do roku 1837. Poté zde byla povolena expozitura a postavena nová školní budova. Ta však nevyhovovala, a proto byla roku 1881 zbudována jiná. Nacházela se na okraji vesnice vlevo ve směru na Holice.

Školní budova na přelomu 19. a 20. stoletíZákladní kámen byl položen 14. června 1881 a už 10. září 1882 byla vysvěcena. Stavbu provedl F. Hozák ze Sezemic. V roce 1885 byla rozšířena na dvoutřídní. Do školy docházely i děti ze sousední obce Časy. Členové místní školní rady Josef Karel (předseda), František Slabý (školní dozorce) a František Kašpar (člen), zvolení v roce 1909, dokázali opatřit palivo i ve válečných letech, kdy o něj byla velká nouze. Díky tomu zde mohlo probíhat vyučování nepřetřžitě téměř po celou dobu 1. světové války.

V roce 1960 byly na školní budově provedeny stavební úpravy. Opravena střecha, vyměněna okna, položeny parkety a přistavena nová budova pro polytechnickou výrobu. Zatímco v roce 1932 navštěvovalo školu 33 žáků, v roce 1961 docházelo do školy již jen 15 místních dětí a 4 děti slovenské národnosti, jejichž rodiče zde pracovali na melioracích. Počet dětí postupně klesal a roku 1973 byla výuka na zdejší škole ukončena. Od tohoto roku místní děti dojíždějí do školy v nedalekých Sezemicích. Bývalá budova školy patří nyní ze 2/3 obci Choteč a z 1/3 obci Časy a sídlí zde odloučené pracoviště MŠ Pohádka, Sezemice.

Historie pohostinství

Není přesně známo od kdy byla služba pohostinství v naší obci provozována. Z historických zápisů je ale zřejmé, že tomu tak bylo už v 80. letech 18. století v Kloučkově statku na západní straně vesnice. Tomu statku se také říkávalo "U šenkýřů."

Ze spisů F.K.Rosůlka, pojednávajících o historii naší obce se dovídáme o častých návštěvách Kloučkova statku samotným císařem Josefem II. Bylo to v době stavby Josefovské pevnosti        v roce 1780-1786. Zde prý koně přepřahal nebo využíval povozu statkáře k vyjížďkám po okolí. Údajně zde i přenocoval. Odměnou pro statkáře p. Kloučka byly pak od císaře tyto dary - bratru Kloučka císařský statek ve Dřítči, sestře pak císařský statek ve Chvojenci a Kloučkovi samotnému nechal vymazat vysoké dluhy v panských knihách.

Až v roce 1930 byla postavena Václavem Kloučkem stávající hospoda. V roce 1941 byla prodána novému majiteli Václavu Součkovi. Po roce 1948 přešel tento objekt pod správu Osvětové besedy při MNV v Chotči. V roce 1982 započaly práce na opravě sálu a později i na nutné opravě výčepu. 22. března 1986 byla tato rekonstrukce dokončena a pohostinství slavnostně otevřeno. O rok později začaly práce na plánované přístavbě sálu. Tato akce byla přerušena z důvodu nejasnosti vlastnického vztahu k nemovitosti. Až roku 1998 byly Nejvyšším soudem České republiky v Brně zbaveni práva vlastnictví původní majitelé. Právo vlastnické bylo potvrzeno obci Choteč.

Historické památky

K historickým památkám patří dodnes zachovalá, pečlivě udržovaná dřevěná zvonice, která je    v lehce barokním stylu.

Mramorový kříž na pískovcovém soklu byl v roce 1856 přestavěn do gotického stylu.                  Obě památky stojí v centru obce.

Další památkou je kříž Jéžiše Krista v blízkosti budovy obecního úřadu. Ten patří ke statku Řehounkových a v roce 2005 byl na náklady rodiny opraven.

V roce 1919 místní sdružení republikánského dorostu s nevšední obětavostí zřídilo na obecní půdě úhledný park a pomník svobody. Pomník byl odhalen 7. září 1919.

16. 11. Otmar

Zítra: Mahulena, Den studentů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
Kroužek cvičení dětí
2
Kroužek cvičení dětí
3
Kroužek cvičení dětí
4
Kroužek cvičení dětí
5
Kroužek cvičení dětí
6
Kroužek cvičení dětí
Velikonoční dílna
7
Kroužek cvičení dětí
8
Kroužek cvičení dětí
9
Kroužek cvičení dětí
10
Kroužek cvičení dětí
11
Kroužek cvičení dětí
12
Kroužek cvičení dětí
13
Kroužek cvičení dětí
14
Kroužek cvičení dětí
15
Kroužek cvičení dětí
16
Kroužek cvičení dětí
17
Kroužek cvičení dětí
18
Kroužek cvičení dětí
19
Kroužek cvičení dětí
20
Kroužek cvičení dětí
21
Kroužek cvičení dětí
22
Kroužek cvičení dětí
23
Kroužek cvičení dětí
24
Kroužek cvičení dětí
25
Kroužek cvičení dětí
26
Kroužek cvičení dětí
27
Kroužek cvičení dětí
28
Kroužek cvičení dětí
29
Kroužek cvičení dětí
30
Kroužek cvičení dětí
1
Kroužek cvičení dětí
2
Kroužek cvičení dětí
3
Kroužek cvičení dětí
4
Kroužek cvičení dětí
5
Kroužek cvičení dětí

Návštěvnost stránek

132579